Informacije javnega značaja

Objavljeno: Čet, 12. 12. 2019 - 13:05 Objavil: sma

Katalog informacij javnega značaja

Informacije o sklenjenih pravnih poslih, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske oziroma intelektualne storitve

Informacije v zvezi z zastopniki, člani poslovodnega organa, organa upravljanja ali člana nadzornega organa družbe

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Zahteva za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Državni predpisi:

Predpisi EU:

Uradna oseba po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja:

  • mag. Zoran Perše, e-pošta: zoran.perse  :at: hotel-nep.si, tel. št.: 01 474 67 72